Academic-Freedom Index: University management in selected countries

DK       UK       Swe      Nor      Fin      NL       Can          Pol      Spain    Port.    Rom.

(1)              no       yes      no/yes   yes      yes      yes               no       yes      no       yes/no   yes

(2)              no       yes      yes      yes      ?        ?                 yes/no   ?        ?        ?        ?

(3)              no       yes      yes      yes      ?        ?                 yes      ?        ?        ?        ?

(4)              no       yes      yes      yes      yes                       yes/no   yes/no   yes      no       yes      yes

(5)              no       yes      yes      yes      yes              yes         yes      no       no       no       no

(6)              no       yes      yes      yes      yes  yes/no               yes      no       no       yes      no

 

(Sources: FORSKERforum & Jens Vraa-Jensen (jvj@dm.dk), International Secretary of the Danish Association of Masters and PhDs)

 

 

Academic-Freedom Index, survey questions (A ‘no’ in the questionaire means lack of freedom):

1.      Universities are run without governmentally imposed legal restrictions as to structure and management forms?

2.      It is not a task of universities to perform compulsory tasks in the form of Commissioned Research for governmental bodies, i.e. public authority tasks, monitoring, drawing up reports, etc.?

3.      Universities are not obliged to draw up Achievement Contracts with government authorities outlining strategy, objectives, research activities, success criteria, etc.?

4.      There is a Senate whose members include members of faculty, and which has the power to influence university priorities, finance, etc.?

5.      Faculty have direct influence on managerial appointments, including their own heads of department?

6.      Researchers maintain freedom of research, i.e. they cannot be ordered by head of department to perform research tasks of a particular specified nature?

 

Spørgsmålene i Academic-Freedom –index (Et ’no’ i indekset betyder begrænsede frihedsgrader):

  1. Fungerer universitetet uden statlige lovbindinger på struktur og styreformer?
  2. Universitetet har ikke til opgave at udføre bundne opgaver som ’bestillingsopgaver, dvs. myndighedsopgaver eller –overvågning, udredningsopgaver el.lign.?
  3. Universitetet er fri for kontraktstyring, fx fri for at indgå en Achievement-Contract med regeringen /staten, som angiver, hvilken strategi, mål, forskningsopgaver, succeskriterier m.m., som universitetet skal opfylde i de kommende år?
  4. Der findes et senat / konsistorium med medarbejderrepræsentation, som har indflydelse på prioriteringer, økonomi m.m. på universitetet?
  5. Medarbejderne har direkte indflydelse på lederudnævnelse, herunder af deres egen institutleder?

Forskerne har forskningsfrihed, dvs. at de ikke kan pålægges