Tre artikler om politikernes vildledning og misinformation, om bygherren By&Havns (letsindige) omgang med miljøfakta og om igangværende retssag om projektets plan- og miljøproblemer. Trykt i gylle.dk januar/februar – SE HER:

1.Stormflods-sikring som projektmagernes falske fortælling 

2. Lynetteholmen – med miljøkonflikter 

3. Lynetteholmen: Danmarks første klimaretssag (Klimabevægelsens 3. proces-dokument)

____________________________________________________

Se også klumme til POLITIKEN (afvist 6.februar):

LYNETTEHOLMEN: STORMFLOD-SIKRING ER EN FALSK FORTÆLLING

En stormflod kan lægge store dele af København under vand og koste samfundet milliarder. Derfor haster det med at få lavet Lynetteholmen som sikring”. Sådan lød det alarmerende budskab (POLITIKENS kronik 30.1 2023) fra overborgmester Sophie Hæstrup Andersen (S) og forligkredsen bag projektet i Københavns Borgerrepræsentation (K, Rad., SF, V, DF, LA). Men det kunne også komme fra bygherren bag projektet, udviklingsselskabet By & Havn.

I 2018 lød en hovedbegrundelse for projektet, at København havde brug for at kunne lagre overskudsjord og det kan kombineres med byudvikling. Men siden overborgmesterens spadestik i januar sidste år har ”stormflodssikring” været det faste omkvæd. Transportminister Benny Engelbrecht sagde: ”Vi står på en brændende platform … vi er nødt til at handle”, og så aflyste han ellers borgernes klageadgang over projektet, fordi det vil forsinke projektet (BT 17.2 2022).

Men Lynetteholmen som stormflodssikring er falsk salgstale, som skal skjule, at projektets forarbejde og manglende plan er skandaløs. Fakta er nemlig, at Lynetteholmen slet ikke er nødvendig, for sikringen kan laves hurtigere og billigere UDEN Lynetteholmen. Og politikernes hastværk er bluff, for de vigtigste dele af sikringen – sluseport for Københavns havn – er slet ikke er med i projekteringen, men udskudt til om 15-20 år…

Ingeniørkonsulentfirmaet Rambøll har regnet på sagen, og modeller afslører, at sluseporte plus forhøjelse af nuværende stendiger omkring Margretheholm/Trekronerfortet, vil være tilstrækkelig klimasikring af København (INGENIØREN 27.5 2022).

I en nylig høring (en strategisk miljøvurdering) udtaler en række organisationer og foreninger som Naturfredningsforeningen, Rådet for bæredygtig trafik og Dansk Sejlunion i deres fælles høringssvar, at Lynetteholmen er ”en mærkelig hybrid”. Der “er tale om for stort, komplekst og risikofyldt projekt”. Projektet opstiller ikke alternativer. Der er kun delprojekteret uden helhed, så høringen er nærmest ”et realiseringskatalog” for bygherren By&Havn:

Sporene skræmmer fra de første år i Lynetteholmens anlægsperiode Der er undervejs gennemført store ændringer af projektet, der har ikke været overblik over de miljømæssige forhold, der hersker planlægningsmæssigt kaos for eksempel i relation til rensningsanlægget Lynetten og økonomien er allerede skredet. En række af præmisserne i (politikernes) principaftale om projektet holder derfor på ingen måde længere”. Organisationerne anbefaler, at projektet sættes på pause, indtil alternativer er belyst.

Det kritiske høringssvar henviser til det, som politikerne og projektmagerne prøver at overdøve med sangen om stormflodssikring, nemlig projektets ufærdige karakter. Problemet er de bi-projekter som foreløbig IKKE indgår konkret i Lynetteholms-projektet, men som er absolut nødvendige. Det gælder sluseportene, men også (flytningen) af rensningsanlægget Lynetten. Men allerværste overspringshandling er, at projektet sælges som et ”kinderæg” (citat: Frank Jensen og Lars Løkke Rasmussen), hvor en ny metrolinje og en biltunnel (Østerbro-Lynetteholmen-Lufthavnen) skal finansieres af grundsalg på Lynetteholmen om 20-30-40 år.

Men økonomien har allerede markante overskridelser, og løftet om selvfinansiering fremstår som en fantasi, så københavnerne kan se frem til et gigantisk efterregning, engang i fremtiden.

Politikernes principaftale var et kinderæg med jordopfyldning, byudvikling, metro og biltunnet. Men realiseringen af principaftalen er ”salami-slicing”. Første skive (fase-1: Margretheholm-delen) er planlagt, besluttet og igangsat. Snart besluttes næste skive (fase-2: Kronløbet). De store følgeprojekter som sluseporte, rensningsanlægget, metrolinje og biltunnel indgår IKKE. Det er en omgåelse af EU’s VVM-direktiv, der siger, at store anlægsprojekter ikke må igangsættes uden helhedsplanlægning.

Det er politikerne tilsyneladende ligeglade med, på trods af, at advarselslamperne blinker. At projektet tromler derudaf, kan man forvisse sig om konkret ved at se på By&Havns flotte livetransmission, som viser, at molen /kystlinjen rundt om første opfyldningsdepot (fase-1) næsten er færdig, så bassinet kan tømmes og lastbiler kan fylde jord i hullet. Det bør alle (københavnere) gå ind og studere (se https://byoghavn.dk/lynetteholm/).

Men politikerne bør besinde sig, og gå helt anderledes grundigt til værks, før de beslutter næste fase. Hvis det gøres anstændigt og de planmæssige, miljømæssige og økonomiske forudsætninger fremlægges i sin helhed vil projektets fremstå som enormt risikabelt. Hvorefter besindigheden forhåbentliog breder sig, så projektet begrænses, for eksempel ved at fase-2 aflyses, og de bymæssige og trafikale spørgsmål løses på anden måde?