• Bragt i INFORMATION 18.2 2019 under overskriften “Stop de gyldne håndtryk …” (SE HER)

I al stilhed sker der i disse uger massefyring af 100 professorer, lektorer og administrativt ansatte på Aalborg Universitet. Forskerne fyres ikke på grund af pligtforsømmelse eller uduelighed. Årsagen er regeringens nedskæringer og deres lederes fejl-dispositioner.

De får ikke et trøste-bolche på et halvt års løn for 12-30 års tro tjeneste. De opsiges med 6-9 måneders varsel. I den periode skal de passe deres job. Og så er det ellers ud. Det er en helt urimelig behandling set i lyset af, at vi hver uge hører om offentlige og private chefer, der går ud af bagdøren med million-beløb på trods af, at de er fyret for ikke at passe deres arbejde.

Øverst i rækken står Danske Bank-direktør Thomas Borgen, som slap afsted med 13-25 mio. kr. i gyldent håndtryk. Bestyrelsesformand Ole Andersen fik vel også sit.

I sidste uge var der sagen om chef i Kommunernes Landsforening, Arne Eggert, som angiveligt fyres for upassende adfærd / sexchikane. Alligevel får han fuld løn og pension i 12 måneder, i alt 1,63 mio. kr. Ved Djøfs mellemkomst, fortæller Ekstra Bladet.

I sagen om akasse-direktør Michael Valentin, som brugte penge på vinkælder o.a., har der også været fyringer med fratrædelser efter gensidig overenskomst”.

Før jul blev Køges sygehusdirektør Henrik Villadsen fyret. Regionen havde rod i økonomien og fyrer 300-400 medarbejdere. Han fyres med et gyldent håndtryk på 2,9 mio. kr. I 2013 blev samme Villadsen taget i ulovligt at hæve 1,5 mio. på bi-jobberi, da han var direktør på Odense Universitetshospital. De penge fik han lov til at tage med til Køge. Med Lægeforeningens mellemkomst.

Peter Loft fik tre års løn med, i alt 5,5 mio. kr. da han blev fyret i Skatteministeriet i 2016. Så fik han nyt job i Bornholms region, men blev fyret. Med et gyldent håndtryk på 2 mio.

Samtidig fortæller Rigsrevisionen, at statslige chefer hæver store bonus’er, selv om de ikke “målopfylder”. Jyllands-Posten gravede 5 grove tilfælde frem (22.12 2019).

Nu vil chefernes fagforening indvende, at ansættelseskontrakter med fratrædelsesordning skal overholdes. Sandt nok, men vel ikke hvis jobbet er misligholdt?! Der er også hensynet til retssikkerheden, for misligholdelse skal jo bevises. Sandt nok, men det interessante er, at sager sjældent undersøges. Forinden er der nemlig indgået (forlig med) en fratrædelses-ordning.

Hvordan kan det være, at chefer får gyldne håndtryk, selv om de åbenlyst har misligholdt deres job? Det er stødende for retsfølelsen og moralen hos almindelige lønslaver.

Forklaringen er, at de er nået op i en privilegeret ansvarsfri elitezone. Det er et cheflag, hvor hersker et uformelt loge-fællesskab med særlige standarder. Her er en gensidig forsikring om at værne om hinanden, for de andre zonemedlemmers positioner og privilegier er jo også ens egne. Har man ikke åbenlyst stjålet eller voldtaget, så er man immuniseret mod strafforfølgelse. Problemer ordnes i mindelighed med hemmeligholdelse, forflytning eller en fratrædelsesordning.

Strukturelt er cheflaget over et vist niveau vævet ind i hinanden, så flere bliver involveret i tjenstlige forsømmelser. Enten som medansvarlige eller som medvidere. I Danske Bank må der have været 100 af dem, nedenunder Borgen. I KL har sexchikanen angiveligt været kendt i længere tid. I a-kassen har der været folk, som drak med i vinlageret.

Elitezonen har derfor en fælles interesse i, at der ikke rodes op i problemsager. Og fratrædelsesbeløb (med tavshedspligt) fungerer her som effektivt holdkæft-bolche, der blokerer, at problemchefen sladrer om de andre.

Elitezonen har magtfulde interesseorganer. Ledernes Landsorganisation eller chefgruppen i Djøf skaffer elitezonens medlemmer kontrakter med gunstige fratrædelses-klausuler. De skaffer lønstigninger, der bruges som lønlokomotiv for andre i elitezonen. Og forhandler gunstige fratrædelsesvilkår hjem til problemchefer, så de kan komme (uplettet) videre til et nyt job i elitezonen.

Det siger sig selv, at i den slags forhandlinger, sidder der medlemmer af elitezonen på begge af bordet, som kan værne om de fælles interesser.

Elitezonen er på den måde et safe-space for de udvalgte. Som de fyrede i Aalborg ikke er i nærheden af.