Køb den til din nabo!

Jørgen Øllgaard: ”PARADISVÆNGET. Småborgeren og det småborgerlige”.

Om bogen: Småborgerlig er et skældsord, som bruges om personer, der er præget af snæversyn og smålighed, og som lever i overensstemmelse med konventionelle værdier. Bogen udreder, hvor den klassiske småborger og småborgerlighed i tidsrummet 1860-1960 stammer fra.

Og så gives der en samtidsdiagnose på den moderne småborger i tiden 1960-2011. Det handler især om parcelhusejeren på Paradisvænget, hvis liv og prioriteringer groft sagt er præget af de materielle interesser. For ham betyder værdipolitik ikke så meget. Det gør derimod forsvaret af hans selveje og af, at pengene bliver i hans egne lommer. En vælgerundersøgelse fortæller således, at to ud af tre vælgere i parcelhusene stemmer på de borgerlige partier. Det skyldes, at de blå opfattes som det bedste værn mod forringelse af deres økonomiske standarder eller privilegier, fx større boligskatter.

Men ikke kun det politiske er præget af den materielle småborgerlighed. Bogen fortæller også, hvordan hverdagslivet i familien og i forbrugskulturen er præget af materielle interesser hos den danske ”middelklasse”.

I bogen får du svar på

 • Hvorfor Anders Fogh Rasmussen sagde, at vi ikke behøver ”eksperter og smagsdommere”.
 • Hvordan mediedarlinger som Ralf Pittelkow, Henrik Dahl og Rune Lykkeberg foregiver, at livet og politik er et frit valg, og at samfunds-klasser ikke (længere) findes.
 • Hvorfor S/SF er så bange for at beskatte boligejerne, på trods af formueskel til lejerne.
 • Hvorfor det er tabu blandt samfundsforskere at hævde, at man ikke kommer hinanden ret meget ved i parcelhuskvarterne.
 • Hvorfor kritiske arkitekter har så ringe gennemslag på ideer om alternativer til parcelhuset og parcelhuskvarteret.
 • Hvordan parcelhusboere har et udestueperspektiv, hvor beboernes blik på omverdenen ikke går længere end til græsplænen, carporten med bilen og måske et lille kig ud på villavejen.
 • Hvordan småborgeren er en ivrig forbruger og hvordan forbrug understøtter og bekræfter og forstærker den småborgerlige livsform (og samfundets vækstideologi).
 • Hvorfor udtrykket ”ligusterfascist” egentlig er meget rammende, selv om den moderne småborger selvfølgelig ikke er fascist i politisk forstand.
 • Hvorfor den danske ”hygge” er småborgerligt samvær.
 • Hvorfor kvinder er mere småborgerlige end mænd – måske?
 • Hvorfor danskerne er verdens lykkeligste folk.

Om forfatteren: Jørgen Øllgaard, sociolog & journalist

KØB den via Frydenlund.dk  (telefon 3318 8136)