• Originalartikel. Redigeret udgave i POV-International. Se efterskrift

BORTFORKLARINGER. Direktør Melbye på Seruminstituttet hemmeligholdt opfindelser, patenter og firmaer for egen økonomisk vindings skyld, sagde Kammeradvokatens rapport. Men WEEKENDAVISEN og BERLINGSKE hvidvaskede Melbye som offer for en ministeriel intrige, på trods af at centralt vidne har tilbudt at stå frem med dokumentation på, at Melbye bortforklarer og taler usandt. Men medierne vil ikke bruge vidnet
Den 22. juni offentliggjorde Sundhedsministeriet en rapport fra Kammeradvokaten, der konkluderede, at Statens Serum Instituts (SSIs) direktør Mads Melbye havde begået flere ulovligheder og uregelmæssigheder.
1. Melbye havde ikke overholdt sin pligt om rettidig underretning over for SSI om opfindelser, som han havde lavet som gæsteforsker ved Stanford Universitet og som han havde patentanmeldt i USA. Han havde juridisk og forvaltningsmæssig pligt til at anmelde og indberette til SSI, altså i princippet til sig selv som SSI-direktør, alternativt til ministeriet, men det gjorde han først måneder for sent. Loven om opfindelser og SSIs interne regler kræver nemlig, at den offentlige myndighed (her: SSI / Sundhedsministeriet) skulle have mulighed for at lave en opfindervurdering, så SSIs (offentlige) andel kunne udredes, og så Melbye kunne få frigivet sin andel.
2. Melbye var inhabil, da han ikke oplyste Sundhedsministeriet om sine opfindelser og om, at han havde oprettet et firma sammen med sine medopfindere i USA. Og det er en skærpende omstændighed, dokumenterer Kammeradvokaten, ”at det fremgår af materialet, at Mads Melbye har været meget bevidst om det økonomiske potentiale ved kommercialiseringen af patenterne” (s.334).
(3. Melbye havde uretmæssigt brugt danske registerdata om gravide, men den del af sagen omtales ikke her).
Kammeradvokaten anbefalede, at Melbye skulle igennem en tjenestemandsundersøgelse, for sådan er proceduren, når topembedsmænd har lavet ureglementeret forvaltning.
Men så skete der noget sært i de medier, som forud havde omtalt sagen. De valgte side. WEEKEND-AVISEN og BERLINGSKE lavede ikke nærmere omtale af Melbyes forsømmelser, jf. Kammeradvokaten. Den blev derimod ensidigt modsagt gennem ukritiske solointerviews med direktør Melbye. Og hermed sluttede de to mediers dækning af sagen. Så den fortælling, der nu står tilbage om SSI-skandalen, er Melbyes udlægning: Sagen en ondsindet intrige skabt i Sundhedsministeriet. Melbye er en forfulgt uskyldighed, der knaldes på bagatelfejl, som kun pedantiske jurister kan se problemet i.
Forspillet: WEEKENDAVISEN lagde et spor
Det journalistiske spor på sagen lægges måneder før Kammeradvokatens rapport og det handler ikke om Melbye.
WEEKENDAVISENS Poul Pilgaard Johnsen – kendt journalist fra Penkowa-sagen – lavede en baggrundsartikel, der udpegede Sundhedsministeriets departementschef Per Okkels som bagmanden til en intrige. Han og Melbye havde haft kontroverser. Artiklen (”Patent på sandheden”, 17. april) (se link https://www.weekendavisen.dk/2020-16/samfund/patent-paa-sandheden ) – der udløste folketingsspørgsmål – mere end antydede, at sagen handlede om, at Okkels skabte sagen for at finde noget smuds på Melbye, som så blev suspenderet og undersøgt.
Artiklen var et karaktermord på Okkels. Den var bygget op om et citat fra den tidligere SSI-direktør Nils Strandberg Pedersen – som Pilgaard kendte fra Penkowa-sagen – om den magtfulde og omstridte departementschef, som man ikke skal komme på tværs af og som lægeverdenen ikke har det godt med.
Pilgaard havde lagt sit spor for dækningen af sagen. Og ingen tvivl om, at Okkels har spillet en rolle i sagen, men pludselig var Melbyes forsømmelser ikke længere i fokus. WEEKENDAVISEN artikel omtalte ikke de konkrete Melbye-anklager, som Kammeradvokaten skulle undersøge.
Og den vinkling har utvivlsomt passet eks-direktør Strandberg godt, for han stod nemlig indirekte på anklagebænken som den ansvarlige direktør, der lavede de hemmelige og ulovlige særaftaler i 2001/2009 med professor Peter L. Andersen, som også er undersøgt i rapport. Det afslører Kammeradvokatens rapport uden at nævne Strandberg ved navn.
Samme Peter L. Andersen bidrog også til at vinkle sagen. Han forklarede i BERLINGSKE om det retfærdige i sin hemmelige særaftale (som givet ham 18,5 mio. kr i biindtægt de seneste ti år, mens hans medopfindere (ulovligt) blev spist af med 60.-300.000 i engangsbeløb). Særaftalen var måske usædvanlig (=ulovlig?), men den var fuldt fortjent, for han er jo superforsker, som systemet ikke behandler efter fortjeneste (”Fortrolig« særaftale var med til at sende direktør hjem: Nu står topforsker fra Seruminstituttet frem” (20. febr.). (se link https://www.berlingske.dk/business/fortrolig-saeraftale-var-med-til-at-sende-direktoer-hjem-nu-staar )
Og i BERLINGSKE klagede en gruppe SSI-ansatte over præcisionen i Kammeradvokatens rapport. De havde fået dele af den til gennemsyn og fundet 42 fejl. Men de havde ikke indblik i sagens kerne – afsnittet om Melbyes forsømmelser – så bag deres protester lå også en (berettiget) frygt for sundhedsministeriel styring, hvis de pludselig ikke havde en direktør til at skærme sig (”42 fejl og »tendentiøs mistænkeliggørelse«: Ansatte på Statens Serum Institut går til modangreb på undersøgelse, som ryster forskere”, 18. juni). (se link https://www.berlingske.dk/business/42-fejl-og-tendentioes-mistaenkeliggoerelse-ansatte-paa-statens-serum ) 
Efter Kammeradvokatens rapport: Der holdes mikrofon for Melbye
Da Kammeradvokatens rapport udkom, refererede WEEKENDAVISENs Pilgård ikke Kammeradvokatens konkrete kritikpunkter og dokumentation. I stedet lavede han et eksklusivt interview med Melbye (”Jeg er jo ikke soldat”, 3. juli). (se link https://www.weekendavisen.dk/2020-27/samfund/jeg-er-jo-ikke-soldat )Her lukkede WEEKENDAVISEN så sin dækning af sagen.

Også BERLINGSKE havde solointerview (Seruminstituttets direktør taler ud: Jeg var jo dømt på forhånd”, 3. juli). (se link  https://www.berlingske.dk/business/seruminstituttets-direktoer-taler-ud-jeg-var-doemt-paa-forhaand ).

I begge medier gav Melbye sin udlægning. Sagen handlede om petitesser, udeladelser i rapporten, fordrejninger og ministeriel forfølgelse. Uden kritiske modspørgsmål fra Kammeradvokatens rapport fik han frit løb til at hvidvaske sig selv: Han havde skam overholdt sine anmeldelsespligter, men havde overladt patentprocessen til en post.doc.-studerende i USA. Som tilsyneladende havde forsømt at anmelde. M.m.
Det tredje bemærkelsesværdige efter Kammeradvokatens rapport var, at NOVO-professor Thue W. Schwartz fik en POLITIKEN-kronik til at følge samme spor. Han trak oldboys-netværks-kortet, kaldte Melbye ”en hædersmand” og bagatelliserede Melbyes forsømmelser som ”fodfejl”. (Professor: Skandalen om direktøren for Statens Serum Institut”, 8. juli). (se link https://politiken.dk/debat/kroniken/art7851226/Skandalen-om-direkt%C3%B8ren-for-Statens-Serum-Institut ). 
Kronikken var et usminket partsindlæg fra det magtfulde læge-broderskab. Schwartz – der som NOVO-professor har samme interesser som Melbye i at tjene penge på patenter – fik frit spil til at hævde om Melbyes forsømmelser, at ”i en firkantet juridisk sammenhæng” kan Melbye måske have handlet i strid med regler, og hvad så?! Underteksten i kronikken var som i Peter L. Andersens forsvar for sin særaftale: Når folk er særligt dygtige eller står højt i magthierarkiet, så gælder der særlige regler…
Centralt vidne: Melbye taler usandt og bortforklarer
Næste begivenhed var, at den suspenderede Melbye sagde op, hvorefter Sundhedsministeriet opgav at gennemføre en tjenestemands-sag mod ham. Sagen var lukket. Det betød ikke bare, at Melbye slap af krogen, så han kan leve uplettet og ubekymret af sine opfindelser og patenter. Det betød også, at hans fortælling om sig selv som uskyldigheden selv og uretfærdigt behandlet kommer til at stå for eftertiden. Kammeradvokaten kan ikke modsige ham (for Kammeradvokaten udtaler sig af princip ikke om sine rapporter). Sundhedsministeriet er også tavse om en sag, som er lukket. Og SSIs ansatte har fået tavshedspålæg af ledelsen.
En central kilde i Kammeradvokatens rapport kalder imidlertid Melbyes udlægninger for usande bortforklaringer. Det er den daværende patentkonsulent i SSI, Lars Toft. Han var ansat i direktionssekretariatet under Strandberg og Melbye i perioden 2001-2018 med den særlige opgave at modtage og vurdere patentpotentiale i SSIs opfindelser. Han har afgivet forklaring og dokumentation til Kammeradvokaten om Melbyes og Peter L. Andersens forvaltning og ageren.
Lars Toft er nu pensioneret og har ikke tavshedspligt. Han blev forarget over mediernes hvidvaskning af Melbye. ”Melbye taler direkte usandt om kronologier. Hans fortælling lyder i medierne, at han troede, at SSI var blevet informeret om hans opfindelse allerede i 2017. Men Melbye informerede ikke om patentpotentiale før sin anmeldelse (i USA), hvilket enhver forsker ved, er et krav. Og selv da Melbye uformelt bad om min vurdering af potentialet i sine forsøgsresultater i (dec. 2017), fortiede han, at han i det skjulte allerede (okt. 2017) havde indleveret en patentansøgning i USA”.
Patentkonsulenten kalder det en bortforklaring, når Melbye fortæller, at han overlod patentanmeldelsen til en post.doc.-medarbejder i USA: ”Sådan gør man bare ikke. Alle topforskere og i SSI-systemet kender reglerne og vigtigheden i at få sine opfindelser og patenter clearet. Det overlader man ikke til en post.doc. i USA…”
Patentkonsulenten undrer sig over, hvad der drev direktøren til at handle ulovligt mod bedre vidende. Han hælder til, at motivet måske findes i Kammeradvokaten udlægning: ”…at Mads Melbye har været meget bevidst om det økonomiske potentiale i kommercialisering af patenterne”.
Patentkonsulenten henvendte sig pr. mail til WEEKENDAVISEN med korrektioner til historien og med undren over, at Melbye ikke blev stillet kritiske spørgsmål jf. Kammeradvokatens rapport?
Men WEEKENDAVISEN havde lukket sagen. Journalist Poul Pilgaard svarede ham: ”Interviewet med Melbye efter Kammeradvokatens rapport er et partsinterview, og det fremgår tydeligt af artiklens begyndelse, hvor der explicit står, at det er Melbyes version af sagen”. Pilgård tilføjede, at interviewet udkom fire dage efter, at alle landets medier har gengivet Kammeradvokatens kritik og WEEKENDAVISENs læsere ”formodes derfor at være bekendt med kritikken”. Og så henviste Pilgaard i øvrigt til, hvor interesserede selv kunne læse Kammeradvokatens rapport.
BERLINGSKE afviste at bruge førstehåndsvidne
Patentkonsulenten tilbød så BERLINGSKE at stå frem for offentligheden med sit vidneudsagn. Normalt ville en førstehåndskilde, der vil stå frem med navn nævnelse, være lækkerbidsken for en journalist, Men BERLINGSKE sagde nej tak.
BERLINGSKEs journalist Mads Klitgård og redaktør Simon Bendtsen vil efterfølgende ikke forklare hvorfor.
Avisen fik forelagt denne historie og patentkonsulentens forklaring for seks uger siden (3.aug.) , med mulighed for at kommentere fremstillingen. BERLINGSKE bad om og fik 3 konkrete spørgsmål fremsendt, men der kom aldrig noget svar, trods løfte herom: “Vi arbejder på det” (mail 10. august).
BERLINGSKEs vil således ikke svare på, om afvisningen af vidneudsagnet skyldes, at det vil ødelægge BERLINGSKEs vinkling på sagen? Og heller ikke på spørgsmålet, om det er i orden, at BERLINGSKE holder information tilbage for offentligheden – og dermed lader Melbyes fortælling om en forfulgt uskyldighed stå tilbage som sandheden om SSI-skandalen?

  • EFTERSKRIFT: Artiklen afslører, hvordan en top-embedsmand har misbrugt sin magt, men også hvordan medier kan fordreje / fortie fakta – og hvordan medier ikke kan tåle at blive tjekket og kritiseret. Artiklen var trykklar fra min hånd 1. august, men kom først ud 19. sept.
  • Forsinkelsen skyldes, at først forhalede BERLINGSKE ved ikke på mine spørgsmål i tre uger. For at forebygge sag ved Pressenævnet forelagde POV-International påny artiklen for WEEKENDAVISEN og  BERLINGSKE. De fík 3 uger til at svare (!)
  • Avisernes kommentarer er offentliggjort på POV: WAs Poul Pilgaards påtaler detaljer og mistænkeliggør, men det ændrer ikke ved artilens fremstillingen af hans ensidige vinkling. Og BERLINGSKE påstår pludselig, at de aldrig har fået spørgsmål forelagt – selv om jeg har maildokumentation på dette.  ( se POVs udgave https://pov.international/ssi-direktor-melbye-pressens-svigt/