Bragt som læserbrev i Journalisten september 06

Kildedebat: Forelæggelse ikke nødvendig

Chefredaktør David Trads fra NYHEDSAVISEN laver stor ståhej om, at JOURNALISTEN burde have forelagt ham børsmeddelelsen om, at Dagsbrún vil begrænse sit engagement i projektet til 50 mio. kr. Hans kommentar ville så have været: ”Alt går efter planen”.

 David Trads’ mistænkeliggørelse af JOURNALISTENS arbejdsform er gammelkendt blandt magthavere, som ikke kan lide at blive kigget i kortene. Men han har ikke saglig-juridisk-etisk ret til at kræve sine kommentarer på offentliggørelsen. Der var tale om en objektiv børsmeddelelse, som blev en nyhed, fordi JOURNALISTEN var kvik nok til at kæde denne sammen med den hidtil kendte objektive oplysning: At Dagsbrúns var eneste investor med 300 mio. David Trads kræver altså, at JOURNALISTEN kun må kæde de to oplysninger sammen, hvis han får lov til at kommentere disse fakta!

 Det har han ikke noget krav på. Journalister må gerne offentliggøre faktuelle, korrekte oplysninger, som evt. er dokumenteret skriftligt UDEN forelæggelse for den omhandlede part (jf. masser af pressenævnskendelser eller Meilbyes ”Journalistikkens grundtrin” s. 77).

 Trads absolutte forelæggelseskrav er ikke kun et praktisk problem, fordi det ville forhale offentliggørelse. Meget værre er, at det bliver umuligt at lave kritisk journalistik på kontroversielle områder, hvis faktuelle oplysninger absolut skal forelægges. Det er min erfaring, at det kun fører til forhalingsmanøvrer, forhandlingskrav og ren støj – for kun de dummeste svarer jo ”Ingen kommentarer”, der er den bedste bekræftelse på, at man har fat i en god historie.

 Men tak til Trads fordi han kaster lys på et stort problem i dansk journalistik. Forelæggelse er desværre blevet en misforstået redaktionel konvention, en del af det journalistiske objektivitetskrav. Forelæggelse er nærmest blevet en regel, hvor redaktører kræver at ministeren eller andre magtpersoner ringes op. Konsekvensen er, at især elitekilder gives mulighed for at kaste grus på med en intetsigende kommentar: ”Alt går efter planen…” – som jo ret beset ikke gør læseren klogere.

Red. Jørgen Øllgaard, FORSKERforum