Klage indsendt til Statsministeriet i anledning af at FORSKERforum / jeg blev systematisk udelukket fra presseinvitationer i Videnskabsministeriet.

 Det var en sortlistning, som bl.a. betød, at der på FORSKERforums forside årgangen 2005-06 stod et citat af videnskabsminister Helge Sander i en fast ramme: “Jeg kender godt bladet FORSKERforum, men jeg er forlængst holdt op med at læse det” (Sander fra Folketingets talerstol d. 30. marts 2005).

 Jeg indklagede også sortlistningen for Ombudsmanden, som dog groft sagt resolverede, at Videnskabsministeriet kunne tilvælge, hvem ministeren ønskede at give særbehandling.

 Sagen blev omtalt på JOURNALISTENS blog 24.august 2007

 

 

                                                                            2. dec. 2005

Til departementschefen, Statsministeriet

Jeg retter denne henvendelse til pressens ministerium.

 Jeg – der er journalist på fagbladet FORSKERforum – skal hermed klage over Videnskabsministerens systematiske eksklusion / sortlistning af mig fra at deltage i Videnskabsministerens servicering af pressen. Det sker ved

         ikke at ringe tilbage, når jeg har bedt om en udtalelse. Jeg har lagt besked hos informationschefen med venligt svar på spørgsmål om, hvad jeg vil spørge om, men ministeren ringede ikke tilbage. Det skete 2-3 gange i foråret og senest i dagene 14-16. sept. Siden har jeg opgivet at ringe til ministeren, idet det åbenbart er formålsløst. Samtidig kan jeg konstatere, at dagsbladene kan få kommentarer med timers varsel.

         at undlade at invitere mig til centrale pressebriefinger. Jeg får alle mulige ligegyldige invitationer om udpegning af Galathea2-projekter og astronauter, men jeg har fx ikke fået invitation til Videnskabsministerens pressebriefing d.d. kl. 14.30 om Globaliseringsrådet, som jeg har fået kendskab til via andre journalister på fagområdet, der har fået en personlig invitation til at deltage. Udelukkelsen sker på trods af, at fagområdet hører til mit centrale arbejdsfelt – forskning og uddannelse – og at jeg netop har lavet et temanummer om netop Globaliseringsrådet, hvilket ikke kan være ministeriet og ministeren ubekendt, da parterne modtager 14 eksemplarer af FORSKERforum.

 

Jeg skal klage over, at en offentlig myndighed bevidst ekskluderer mig fra viden og sammenhænge og dermed forhindrer mig i at udføre mit arbejde på almindelige journalistiske vilkår, i konkurrence med andre medier.

 Jeg skal henvise til Ombudsmandens udtalelse fra beretning 1992-141 om sortlistning af en journalist. Ombudsmanden udtalte at en myndighed må ikke begrænse en journalist fra at udføre sit arbejde.

 

For en god ordens skyld skal jeg orientere Statsministeriet om, at jeg tidligere har klaget over ministeriets særbehandling / chikane af mig, uden resultat. Det skete i form af klager over informationschefen.

 

Mvh

 

Journalist Jørgen Øllgaard

FORSKERforum

Peter Bangsvej 32

2000 F

                                   /// kopi til dept.chefen i VTU