2019. Pepkes position er politisk-ideologisk – ikke videnskabelig

Kommentar til Altinget d. 30.01.2019: Forsker: Pepke vildleder om klimavidenskaben Tak til Christoffer Bugge Harder (CBH) for påpegningen af Pepkes paradokser: På den ene side, at Pepkes videnskabelige (med-) forfatterskaber faktisk anerkender, at (menneskelig) udledning af drivhusgasser er den største bidragyder til klimaproblemer. På den anden side hans benægtelser af det samme. Som forsker er [...]